NOVO – Postdoktorska pozicija za genetiku i oplemenjivanje vinove loze

29. ožujka 2017.

Natječaj će biti uskoro otvoren u kojem će biti navedeni detalji natječaja i rok za podnošenje prijave. U najavi natječaja slijede osnovne informacije: 

Projekt u okviru kojega će se postdoktorand zaposliti:

UIP-2014-09-9737, Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris): vrijedan izvor gena za oplemenjivanje vinove loze

Lokacija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

Očekivani datum početka rada: 01. srpanj 2017.

Trajanje: 12 mjeseci

 

Kontekst:

Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel.) je predak kultivirane vinove loze i cilj projekta je detaljno istražiti populacije u Hrvatskoj. Genetska sličnost divlje i kultivirane loze je vrlo visoka (uključujući seksualnu kompatibilnost) iako divlja loza nije pretrpjela strogi selekcijski proces domestikacije.  U genomu divlje loze postoje jedinstvene osobine i aleli koje treba istražiti i koristiti u suvremenom oplemenjivanju vinove loze. Glavni ciljevi projekta su i) procijeniti genetsku i fenotipsku raznolikost divlje loze u istraživanoj regiji i njihovu povezanost sa autohtonim sortama vinove loze u uzgoju, ii) sačuvati genetsku raznolikost, iii) istražiti neke morfološke i genetske karakteristike divlje loze koje su od posebnog interesa za oplemenjivanje, a nisu bili cijenjene tijekom domestikacije i selekcije.

 

Glavni ciljevi i zadatci postdoktoranda su:

  • Analiza svojstava divlje i kultivirane loze od posebnog interesa za oplemenjivanje vinove loze što uključuje osjetljivost/rezistentnost na gljivične bolesti (Oidium, Plasmopara), boju bobica i agronomska svojstva. Cilj je selekcija individua koje imaju određenu razinu otpornosti ili pozitivno svojstvo za daljnju selekciju. Postdoktorand će koristiti DNK (SSR, transpozoni) i fenotipske metode za analizu svojstava.
  • Analiza podataka genetske varijabilnosti divlje i kultivirane loze.
  • Sudjelovanje u terenskim istraživanjima i poljskim pokusima.
  • Sudjelovanje u diseminaciji rezultata u znanstvenoj i stručnoj zajednici, participiranje na znanstvenim konferencijama i pisanju znanstvenih članaka

 

Uvjeti: Kandidat bi trebao imati završeni doktorat znanosti u hortikulturi ili biotehničkim znanostima sa znanjem genetike, oplemenjivanja i iskustvom rada sa molekularnim markerima i statističkom obradom molekularnih podataka.

Znanje engleskog jezika. Kandidati bi trebali demonstrirati sposobnost u diseminaciji rezultata projekta putem članaka u časopisima i znanstvenih konferencija.