Istraživačka skupina / Research group

Voditelj projekta: Dr.sc. Goran Zdunić

Istraživači suradnici:

  • Dr.sc. Katarina Hančević, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Tomislav Radić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Irena Budić-Leto, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Ana Mucalo, dipl.ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatska
  • Maja Žulj Mihaljević, dipl.ing., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatska
  • Mr.sc. Marijo Leko, Federalni Agromediteranski zavod, Mostar, BiH
  • Dr.sc. Erika Maul, Julius Kühn-Institut, Njemačka