Novosti / News

22. srpnja 2018.

Radovi prezentirani na XII International Conference on Grapevine Breeding and Genetics, Bordeaux, France

Na međunarodnoj konferenciji XII International Conference on Grapevine Breeding and Genetics koja je održana od 15. do 21. srpnja u Bordeaux u Francuskoj djelatnici Instituta, G. Zdunić, A. Mucalo i K. Lukšić su prezentirali tri rada.

Oralno izlaganje:

G. Zdunić, E. Maul, K. Lukšić, A. Mucalo, K. Hančević, T. Radić, L. Butorac, I Budić Leto, M. Leko, M. Regvar, M. Likar, A. Piltaver, M. Žulj Mihaljević, I. Pejić, E. Maletić:

Inventory and descriptions of wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) from Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina

 

Poster rad:

A. Mucalo., G. Zdunić, E. Maletić:

Prolonged ripening on the vine affects the polyphenolic profile of grapes and wine ‘Plavac mali’ (Vitis vinifera L.)

 

Poster rad:

K. Lukšić, G. Zdunić, A. Mucalo, K. Hančević, E. Venison, I. Pejić, M. Ordidge:

True to type confirmation of twenty unknown grapevine accessions at grape germplasm collection in Split, Croatia

_______________________________________________

28.  lipnja 2018.

Objavljen rad u BMC Plant Biology

S. Riaz, G. De Lorenzis, D. Velasco, A. Koehmstedt, D. Maghradze, Z. Bobokashvili, M. Musayev, G. Zdunic, V. Laucou, M. A. Walker, O. Failla, J. E. Preece, M. Aradhya and R. Arroyo-Garcia (2018): Genetic diversity analysis of cultivated and wild grapevine (Vitis vinifera L.) accessions around the Mediterranean basin and Central Asia. BMC Plant Biology

Rad možete preuzeti ovdje.

____________________________________________________

23. lipnja 2018.

Objavljen rad u časopisu PLOS ONE

L. Butorac, K. Hančević, K. Lukšić, Ž. Škvorc, M. Leko, E. Maul i G. Zdunić (2018):  Assessment of wild grapevine (Vitis vinifera ssp. sylvestris) chlorotypes and accompanying woody species in the Eastern Adriatic region. PLOS ONE

Rad možete preuzeto ovdje.

___________________________________________________

11. lipnja. 2018.

Radionica na Institutu: Nova saznanja o genetskim resursima vinove loze

Radionica će se održati na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu (Mala vijećnica) dana 14.06.2018. s početkom u 12:00 sati.

Program predavanja:

Goran Zdunić: Bioraznolikost kultivirane i divlje loze

Tomislav Radić: Partnerstvo divlje loze i endofitskih mikroorganizama

Katarina Hančević: Virusi vinove loze

Ana Mucalo: Polifenoli u grožđu

____________________________________________________

26. travnja 2018.

Objavljen rad u časopisu Scientia Horticulturae

Irena Budić-Leto, Ana Mucalo, Ivica Ljubenkov, Goran Zdunić (2018): Anthocyanin profile of wild grape Vitis vinifera in the eastern Adriatic region. Scientia Horticulturae 238: 32-37

Rad možete preuzeti ovdje.

_____________________________________________________________________________

06. ožujka 2018.

Stručno usavršavanje doktorandice Katarine Lukšić na Sveučilištu Reading, Ujedinjeno Kraljevstvo

U okviru stipendije British Scholarship Trust, Katarina Lukšić boravila je pet tjedana (22.siječnja – 22. veljače 2018.) na Sveučilištu Reading, School of Agriculture Policy and Development radi usavršavanja iz područja genetike vinove loze.

Stipendija se organizacijski sastojala iz tri dijela: i) praktičnom laboratorijskom radu s molekularnim DNA metodama, ii) analizi DNA rezultata iii) posjetu kolekciji vinove loze i ostalih voćnih vrsta u nadležnosti Sveučilišta Reading. U okviru laboratorijskog rada, osim obimnog usavršavanja uobičajenih PCR metoda, kolegica je imala priliku upoznati i metodu pročišćavanja ciljanih fragmenata DNA iz agaroznog gela korištenu u metodama molekularnog kloniranja. Tom prilikom, stekla je nova znanja i izmijenila iskustva i s drugim asistentima i doktorandima na području molekularnih laboratorijskih analiza. Provela je analizu DNA fragmenata na uzorcima vinove loze u računalnom programu Gene Mapper. Osim toga, posjetila je najveću kolekciju voćnih kultura u svijetu „Brogdale National Fruit Collection“ te kolekciju kakaovca „International Cocoa Quarantine Centre“. Upoznala se s načinom i održavanjem kolekcija, različitim uzgojnim oblicima, inovativnim idejama postavljanja pokusa, naprednim standardiziranim mjerama karantenskog sustava uzgoja bilja, izazovima s kojima se suočavaju u vođenju kolekcija kao i smjerom budućih istraživanja. Također je imala priliku vidjeti i upoznati se s načinom održavanja kolekcije pupova jabuka metodom krioprezervacije upotrebom niskih temperatura odnosno, tekućeg dušika.

Katarina je održala “power-point” prezentaciju i predstavila svoju doktorsku temu istraživanja pred stručnim i znanstvenim auditorijem Sveučilišta u Readingu iza čega je uslijedila konstruktivna diskusija.

Ovom stipendijom, ostvarena je profesionalna komunikacija i prijateljska veza s radnim timom i studentima Sveučilišta Reading kao i nastavak daljnje zajedničke suradnje. Realizacija ove stipendije dodatno je potpomognuta od strane Agencije za mobilnost i programe EU, te Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

____________________________________________________

26. veljače 2018.

Prezentacija rada na 53. HRVATSKOM I 13. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU AGRONOMA

Simpozij agronoma je održan u Vodicama od 18. do 23. veljače 2018. godine. Ana Mucalo je prezentirala rad naslova:  Polifenolni potencijal i CIELab profil ‘Babić’ (Vitis vinifera L.) u uvjetima mediteranske klime tijekom zrenja grupe autora: Ana Mucalo, Goran Zdunić, Irena Budić Leto, Edi Maletić.

Cjeloviti rad je objavljen u Zborniku radova (Proceedings) 53. hrvatskog i 13. međunarodnog simpozija agronoma, izdavač: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ISNN 2459-5543).

________________________________________________________

18. prosinca 2017.

Prihvaćen rad za objavu u časopisu Plant Biosystems

Tomislav Radić, Katarina Hančević, Matevž Likar, Marjana Regvar and Goran Zdunić. High incidence of arbuscular mycorrhizal fungi in rare and endangered wild grapevine. Plant biosystems, DOI: 10.1080/11263504.2017.1415994

Rad je dostupan na poveznici ovdje.

________________________________________________________

24. studenog 2017.

Prezentacija rezultata o izvornim hrvatskim sortama

Na međunardonoj konferenciji First international conference on Vranac and other Montenegrin autochthonous grapevine varieties održanoj u Podgorici, Crna Gora od 20-22.11.2017. Goran Zdunić je prezentirao rad:

Zdunić G., Maletić E., Pejić I.: Genetic diversity of grapevine (Vitis vinifera L.) grown in the eastern coast of the Adriatic Sea in Croatia

_________________________________________________________

25. rujna 2017.

Posjet doktorandice Zore Nagy Institutu za jadranske kulture u Splitu

Doktorandica Zora Nagy iz mađarskog National Agricultural Research and Innovation Center, Research Institute for Viticulture and Enology, posjetila je Institut. Posjet je trajao tri tjedna, od 04. do 24. rujna 2017. U sklopu posjeta kolegica Zora se upoznala sa istraživačkim radom na genetskim resursima divlje loze.

___________________________________________

18. kolovoza 2017.

Objavljen članak u časopisu Vitis journal of Grapevine Research

Titlepage of Issue 54 of VITIS

Naslov publikacije: Guiding principles for identification, evaluation and conservation of Vitis vinifera subsp. sylvestris

Autori: Zdunić, Goran; Maul, Erika; Eiras Dias, José Eduardo Jorge; Muňoz Organero, Gregorio; Carka, Frida, Maletić, Edi; Savvides, Savvas; Jahnke, Gyorffyne Gizella; Nagy, Zora Annamaria; Nikolić, Dragan; Ivanišević, Dragoslav; Beleski, Klime; Maraš, Vesna; Mugoša, Milena; Kodzulovic, Vesna; Radić, Tomislav; Hančević, Katarina; Mucalo, Ana; Lukšić, Katarina; Butorac, Lukrecija; Maggioni, Lorenzo; Schneider, Anna; Schreiber, Toni; Lacombe, Thierry

Cjeloviti rad je moguće preuzeti na web stranicu časopisa ovdje.

__________________________________________________________

21 srpnja 2017.

Stručno usavršavanje doktorandice Katarine Lukšić na Julius Kuhn Institutu, Njemačka

U prvoj polovici srpnja 2017. godine (19.lipnja – 14.srpnja, 2017.) Katarina Lukšić je boravila na Julius Kuhn Institutu u Njemačkoj radi stručnog usavršavanja iz područja biljne genetike divlje vinove loze. Stekla je praktično iskustvo u primjeni DNK markera te obradi dobivenih rezultata i načinom rada vrhunskih laboratorija iz područja biljne genetike. Upoznala se s naprednim tehnikama za herbariziranje biljnog materijala i aktivno sudjelovala u pripremi biljnih uzoraka za herbarij. Imala je priliku sudjelovati u analizi arhitekture grozda novim tehnologijama 3-D skeniranja, te načinima  testiranja ‘in vitro‘ otpornosti na uzročnike pepelnice i plamenjače i ampelografskoj karakterizaciji izvornih njemačkih sorata. Posjetila je jedini do sada poznati lokalitet divlje vinove loze u Njemačkoj te sudjelovala na nekoliko internih stručnih predavanja i događanja u organizaciji Instituta. U osobnom kontaktu s vrhunskim znanstvenicima stekla je nova znanja i ideje te lijepa prijateljstva i poznanstva.

_________________________________________________________

20. srpnja 2017.

Obrana doktorskog rada: Ana Mucalo, dipl. ing. 

Ana Mucalo, dipl. ing. je uspiješno obranila doktorski rad “Utvrđivanje fenolnoga profila “Plavac mali” (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina” na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet i stekla akademsku titulu doktora znanosti.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

 • prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • prof. dr. sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Mentori:
  • prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Čestitamo!


19. lipnja 2017.

Stručno usavršavanje

Katarina Lukšić je trenutno na stručnom usavršavanju na Julius Kuehn Institutu – Geilweilerhof, Njemačka. Kolegica Lukšić će se detaljno upoznati sa oplemenjivanjem vinove loze i primjenom DNK markera.

_________________________________________________________________

02. lipnja 2017.

Evaluacija rezistentnosti na pepelnicu – fenotip

Putem leaf disc metode in vitro započeli smo fenotipsko ocjenjivanje rezistentnosti/osjetljivosti sjemenjaka divlje loze na infekciju pepelnicom. Ocjenjivanje je urađeno također i na in vivo netretiranim biljkama. Ocjenjeno je preko 70 individua.

_______________________________________________________________

01. lipnja 2017.

Terenska ekspedicija na Krki i Gizdavcu s Prof.dr. sc. Marijanom Regvar

U ovogodišnjoj terenskoj ekspediciji na Krki istraživačkom timu se pridružila Prof. dr. sc. Marijana Regvar sa katedre za botaniku i fiziologiju bilja Odjela za biologiju Biotehnološkog fakulteta u Ljubljani. Prof. Regvar je boravila na Institutu u sklopu zajedničkog bilateralnog projekta “Simbionti korjena divlje loze – važan činitelj adaptacije ove rijetke i ugrožene vrste”.

________________________________________________________________

22. svibnja 2017.

Doktorandica Katarina Lukšić dobila stipendiju Britanske fondacije

British Scholarship Trust i Agencija za mobilnost i programe EU pozitivno su ocjenili aplikaciju kolegice Katarine Lukšić i nagradili je stipendijom za istraživanje genetskih resursa vinove loze. Kolegica Katarina će provesti pet tjedana na Sveučilištu u Readingu (University of Reading, School of Agriculture, Policy and Development) u Velikoj Britaniji u siječnju iduće godine. Ovo je izvrsna prilika za usavršavanje i razvijanje vještina za kolegicu Katarinu. Čestitamo!

_________________________________________________________________

11. travnja 2017.

Posjet – stručno usavršavanje

bioteh_log

Dr. sc. Lukrecija Butorac je posjetila Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Department of Forestry and Renewable Forest Resources. Tijekom posjeta se upoznala sa novim pristupima i metodologijom u proučavanju bioraznolikosti.

______________________________________________________________

07. travnja 2017.

Posjet – stručno usavršavanje

Dr.sc. Irena Budić-Leto posjetila je Istraživački i razvojni centar Fondazione Edmund Mach http://www.fmach.it/  (FEM) u San Michele all ‘Adige u Italiji.  U Laboratoriju za metabolomiku pod voditeljstvom dr.sc. Urske Vrhovsek, provela je dvotjedno usavršavanje u identifikaciji  antocijana u grožđu divlje loze koristeći novi princip targeted metabolomike i UPLC/QqQ-MS/MS kromatografske analize.

_________________________________________________________________

17. veljače 2017.

Diseminacija rezultata – 52. HRVATSKI i 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA, Dubrovnik, 12. – 17. veljače 2017.

 

U okviru programa simpozija, unutar sekcije Vinogradarstvo i Vinarstvo, Ana Mucalo i Goran Zdunić su predstavili rezultate dva rada. Sažetci radova su uključeni u zbornik radova.

Autori: Ana Mucalo, Goran Zdunić, Edi Maletić
Naslov rada: Polifenolni profil grožđa sorte ‘Plavac mali’ (Vitis vinifera L.) tijekom zrenja / Polyphenolic profile of the grapes of ‘Plavac Mali’ (Vitis vinifera L.) during ripening
Autori: Goran Zdunić, Ana Mucalo, Irena Budić Leto, Maja Ozretić Zoković, Katarina Lukšić, Marijo Leko, Edi Maletić
Naslov rada: Diferencijacija između dvije podvrste Vitis vinifera subsp. sativa i sylvestris: fenotipske varijacije hrvatskih primki /Differentiation between two subspecies Vitis vinifera subsp. sativa and sylvestris: phenotypic variability among Croatian accessions

______________________________________

09. siječnja 2017.

Objavljen članak u časopisu American Journal of Enology and Viticulture

Autori: Goran Zdunić, Erika Maul, Katarina Hančević, Marijo Leko, Lukrecija Butorac, Ana Mucalo, Tomislav Radić, Silvio Šimon, Irena Budić-Leto, Maja Žulj Mihaljević, Edi Maletić

Naslov rada: Genetic Diversity of Wild Grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) in the Eastern Adriatic Region

Cjeloviti rad je dostupan na web stranici časopisa (papers in press) ovdje.

________________________________________________

03. studenog 2016.

Prezentacija rezultata na manifestaciji Sabatina 2016.

Na znanstveno-stručnom skupu u okviru manifestacije vinogradara i vinara Sabatina 2016. predstavljen je rad naslova: Uloga divlje (šumske) loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u modernom vinogradstvu. Ukratko su predstavljeni ciljevi projekta, dosadašnji rezultati, te važnost divlje loze za moderno vinogradarstvo.

wp_20161104_11_37_07_pro

Sabatina je održana u Neumu u Bosni i Hercegovini od 03. do 06. studenog 2016. sa različitim programom stručnih i znanstvenih događanja. Ove godine sudjelovalo je više od 300 sudionika. Više detalja o programu ovogodišnje Sabatine može se naći na stranicama Zadružnog saveza Dalmacije.


12. listopada 2016.

Posjet – stručno usavršavanje

bioteh_log

Tomislav Radić je na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, na Odjelu za biologiju, Katedri za botaniku i fiziologiju bilja, proveo stručno usavršavanje u trajanju od mjesec dana. Domaćini su bili prof. Marjana Regvar i doc. Matevž Likar. Tijekom posjeta se upoznao s novim pristupima i molekularnom metodologijom u istraživanju bioraznolikosti endofitskih gljiva divlje loze.

labos-u-ljubljani


11. listopada 2016.

Nova djelatnica u timu – doktorandica Katarina Lukšić, mag.ing.agr.

k_luksic

Katarina Lukšić, mag.ing.agr. zaposlena je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Zavodu za biljne znanosti u okviru projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost. Diplomirala je 2014. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studij fitomedicine s najvećom pohvalom (»summa cum laude«) te dekanovom nagradom za izvrsnost u studiranju. Nakon završenog studija radila je na stručnom osposobljavanju u Savjetodavnoj službi (Ured ravnatelja) u Zagrebu. Koautor je nekoliko stručnih radova i aktivno je sudjelovala na nekoliko stručno – znanstvenih skupova iz područja održive poljoprivrede. Područje njezinog znanstveno – istraživačkog rada biti će genetska istraživanja populacija divlje loze na području Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na otpornost na najznačajnije štetne organizme. S obzirom da potječe iz Dalmacije (otok Brač), posebna joj je želja dati doprinos poljoprivrednoj znanstveno – istraživačkoj zajednici upravo ovdje u Splitu.

Dobro došla!


03. listopada 2016.

Prezentacija rada na međunarodnom kongresu mikrobiologa

Kongres ˝Power of Microbes in Industry and Environment 2016˝ je održan u Krku, Hrvatska, od 28. rujna  do 01. listopada 2016 u organizaciji Hrvatskog mikrobiološkog društva i nekoliko Europskih društava mikrobiologa. Katarina Hančević je predstavila rezultate znanstvenog istraživanja o zastupljenosti i bioraznolikosti endofitskih gljiva na divljoj lozi u radu naslova: Root endophytic fungi in endangered wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) autora:Tomislava Radića, Katarine Hančević, Matevž Likara i Gorana Zdunića. Rad je nastao suradnjom tima iz Instituta za jadranske kulture i Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, Slovenia. Više detalja o kongresu dostupno je na web stranici kongresa.

krk-2016-1


08. srpnja 2016.

Predavanje Dr. Erike Maul, JKI, Geilweilerhof, Njemačka

Dana 08. srpnja 2016. Dr. Erika Maul održala je javno predavanje u knjižnici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Predavanje je obuhvatilo različite teme o istraživanju genetskih resursa vinove loze uključujući istraživanje i oplemenjivanje sorata vinove loze na rezistentnost na najčešće gljivične bolesti (pepelnicu, peronosporu), zatim istraživanje divlje loze, te umrežavanje i dijeljenje informacija između europskih istraživača u okviru europske baze potataka (European Vitis Database). Nakon predavanja razvila se znanstvena diskusija.

DSC_0205_mala_rezol


05. srpnja 2016.

InWiGrape radionica

Dana 05. srpnja održana je radionica u Institutu za jadranske kulture u Splitu na temu očuvanja i istraživanja divlje loze u Europi. Na radionici su bili nazočni mnogi eminentni europski stručnjaci za divlju lozu. Program je uključio diskusiju o trenutnom stanju populacija divlje loze u Europi, deskriptore i protokol za identifikaciju i evaluaciju divlje loze, te indikatore osjetljivosti populacija divlje loze na prirodnim staništima.

DSC_0028_mala_rez


04. srpnja 2016.

Predavanje

Dr. Erika Maul, Julius Kϋhn-Institut , Institute for Grapevine Breeding, Geilweilerhof, Germany

će održati gostujuće predavanje naslova

Grapevine genetic resources

Dr. Erika Maul je voditelj grupe genetskih resursa vinove loze na Julius Kϋhn-Institut, Institute for Grapevine Breeding, Geilweilerhof u Njemačkoj. Znanstveni interes Dr. Maul je identifikacija i deskripcija sorata vinove loze upotrebom klasične ampelografije i DNA anallize. Poznata je kao urednik i administrator europske Vitis baze podataka i koordinator mnogih međunarodnih projekata na temu genetskih resursa vinove loze. Autor je velikog broja radova i znanstvenih edicija iz područja ampelografije. Predavanje će se održati u sklopu WI.GRA.GENE projekta kojega podupire Hrvatska zaklada za znanost i na kojem je Dr. Maul suradnik. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Datum: 08. srpnja 2016. (petak), 10:00 sati

Mjesto: Mala vijećnica Instituta za jadranske kulture, Split

Svi zainteresirani su dobrodošli na predavanje.


24. lipnja 2016.

Najava radionice InWiGrape

U sklopu projekta InWiGrape koji se odvija uz potporu European Cooperative Program for Plant genetic Resources (ECPGR) dana 05. srpnja održati će se radionica na temu zaštite genetskih resursa divlje loze u Europi. Sastanak 15 partnera iz različitih europskih država održati će se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Program radionice:

8.00 Registration
8.30-8.50 1. Welcome, objectives of the meeting and brief introduction to the project tasks

S. Perica, director of Institute for Adriatic Crops

G. Zdunić, InWiGrape activity coordinator

T. Lacombe, ECPGR Vitis WG, Chair

8.50-9.00 2. The ECPGR context

L. Maggioni, ECPGR Secretary

9.00-10.00 3. Current status of Vitis sylvestris genetic resources – report of each partner/country (10-15’ each)

 • Presentation 1: Albania (F. Carka)
 • Presentation 2: Croatia (G. Zdunić and E. Maletić)
 • Presentation 3: Cyprus (S. Savvides)
 • Presentation 4: France (T. Lacombe)
10.00-10.30 Coffee break
10.30-12.00 3. Current status of Vitis sylvestris genetic resources – report of each partner/country (10-15’ each)

 • Presentation 5: Germany (E. Maul)
 • Presentation 6: Hungary (G. Gyorffyne Jahnke and Z.A. Nagy )
 • Presentation 7: Macedonia (K. Beleski)
 • Presentation 8: Montenegro (V. Maras)
 • Presentation 9: Portugal (J.E.J. Eiras Dias)
 • Presentation 10: Serbia (D. Ivanišević and D. Nikolić)
 • Presentation 11: Spain (G. Munoz Organero)
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.30 Break out groups

Participants will be divided in 3 groups (tasks) and invited to discuss and bring draft of 3 topics (reports):

1) Review of existing EU bibliography of wild grape [draft reports: i) map of distribution of wild grape ii) Propagation methods for inclusion into ex situ of V. sylvestris]

2) in situ and ex situ protection (draft reports: Vulnerability indicators for V. sylvestris populations)

3) Characterization and evaluation data on wild grape (draft report: Recommended descriptor list for V. sylvestris identification and evaluation)

15.30-16.00 Coffee break
16:00-17.30 Discussion of all three teams together and presenting first drafts for project products
17.30-18.00 Close of meeting; Concluding remarks
20.00 Social dinner

13. lipnja 2016.

Prezentacija radova na znanstvenoj konferenciji u Veroni

Irena Budić-Leto i Goran Zdunić predstavili su znanstvene radove na znanstvenom simpoziju Tenth International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology (10GPB).

verona_slika_logo

Organizatori skupa su bili Sveučilište u Veroni, Italija i ISHS (International Society of Horticultural Science). Skup se održao u Veroni od 13. do 18. lipnja 2016. Skup je okupio više od 350 znanstvenika i istraživača iz raznih dijelova svijeta.

Kolege su predstavili dva rada, i) jedan na temu fenotipske i genetske varijabilnosti divlje loze sa područja istočnog Jadrana, ii) drugi rad na temu antocijanskog profila kožice bobica divlje loze.

IMG_20160617_122508_predavanje

CIMG2634_ova

CIMG2386_mala_rez


07. lipnja 2016.

Terenska ekspedicija – Slavonija

Suradnici projekta obavili su ekspediciju u Slavoniji. Evaluacija pronađenih jedinki urađena je  prema utvrđenom obrazcu za divlju lozu. Uzeti su uzorci i genetička analiza je u tijeku. Pronađeni primjerici su impresivne starosti.

DSC_0238_mala_rez

DSC_0280_mala_r


02. lipnja 2016.

Terenska ekspedicija – Krka

U potrazi za novim uzorcima divlje loze, suradnici projekta obavili su ekspediciju u Nacionalnom parku Krka.  Pronađene jedinke su opisane na temelju OIV deskriptora. Biljne sastojine u neposrednoj blizini jedinki su determinirane. Uzeti su uzorci listića i korjena za daljnje genetičke analize.

DSC_0202_mala_rezol2

DSC_0340_mala_rez

DSC_0087_mala_rez

 


20. svibnja 2016.

Radionica – Vinski podrum

U sklopu manifestacije “Vinski podrum” u organizaciji Slobodne Dalmacije u Dioklecijanovim podrumima održana je radionica “Dalmacija – glavni trezor autohtonih sorti Hrvatske”. Goran Zdunić je predstavio širem krugu proizvođača i ljubitelja vina osnove karakteristike autohtonih sorti u Hrvatskoj, načine širenja, domestikacije i njihove gospodarske vrijednosti, njihove posebnosti i povezanosti sa ostalim svjetskim sortama vinove loze. U sklopu radionice održana je i degustacija odabranih vina sa Visa i Imotskog. Prilikom manifestacije objavljen je intervju članak sa Goranom Zdunićem na temu autohtonih sorti u Dalmaciji. Više o intervjuu možete naći na stranicama Slobodne Dalmacije ovdje.

goran_zdunic2-200516

 


21. travnja 2016.

Predavanje na festivalu znanosti

Ana Mucalo je predstavila istraživanja na divljoj lozi na Festivalu znanosti u Splitu. Predavanje je održano 21. travnja 2016. u gradskoj knjižnici Marko Marulić, ulica Slobode 2. Na vrlo popularan i razumljiv način kolegica Ana je predstavila događanja na projektu i aktualnosti o divljoj lozi. Više o predavanju možete naći ovdje.

logo_festival znanosti

festiv_znan_Ana

 


02. travnja 2016.

Posjet – stručno usavršavanje

Ana Mucalo je posjetila Institut u Klosternueburgu (Höhere Bundeslehranstalt
für Wein- und Obstbau
) gdje je provela stručno usavršavanje u trajanju od dva tjedna. Domaćin je bio Dr. Ferdinand Regner. Kolegica Ana se upoznala sa metodologijom proučavanja vinove loze i analize antocijana u kožici bobica grožđa.

klosternueburg_logo

druga

Ana (4)_mala_rezolu


04. travnja 2016.

Posjet – stručno usavršavanje

Katarina Hančević je posjetila Sveučilište u Udinama u Italiji i Institut za primjenjenu genomiku (Institute for Applied Genomics) gdje je provela stručno usavršavanje u trajanju od četiri tjedna. Domaćin je bio Prof.dr. Gabriele DiGaspero. Kolegica Katarina se upoznala sa novim pristupima i metodologijom proučavanja bolesti pepelnice na vinovoj lozi te mogućnostima pronalaska rezistentnih gena kod divlje loze.

iga2                      logoUNIUD

6

50


22. siječnja 2016.

Genetički laboratorij za vinovu lozu na Institutu

Genetički laboratorij na Institutu za jadranske kulture uspiješno počeo sa radom na identifikaciji uzoraka divlje loze. Primjenjena je DNA metoda mikrosatelita, a amplificirano je  više od 20 različitih mikrosatelitnih markera. Uzorci divlje loze identificirani i opisani su upotrebom morfoloških OIV deskriptora. Uzorci su prikupljeni na prirodnim staništima u različitim područjima u Dalmaciji i Hercegovini, i to u pravilu uz obale rijeka ili jezera. Iz mladih listića ekstrahirana je ukupna količina DNA. Cijela genetička analiza je obavljena u laboratoriju Instituta za jadranske kulture osim separacije umnoženih fragmenata. Prilikom uspostave metode korištene su sugestije i protokoli suradnika sa Julius Kuhn Instituta iz Geilweilerhofa, Njemačka i Agronomskog fakulteta iz Zagreba.

DSC_0257_mala_rezolucija

 

DSC_0304_mala_rezolucija

 

DSC_0307_mala_rezulucija


18. prosinca 2016.

Javna prezentacija projekta

Prezentacija projekta o divljoj lozi održana je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša dana 18. prosinca 2015. u Maloj vijećnici. Predstavljeni su ciljevi projekta, istraživačke metode i očekivani rezultati. Predavanju su bili nazočni znanstvenici i istraživači Instituta za jadranske kulture, te ostali zainteresirani za temu istraživanja divlje loze.

 


03. prosinca 2015.

Usmeno izlaganje na konferenciji

Goran Zdunić je održao usmeno izlaganje rada na 1st International scientific conference Agriculture Perspectives in Western Balkan: Production, Processing, Markets, Mostar, Bosnia and Herzegovina.

Konferencija se održala na Agro-mediteranskom fakultetu Džemal Bijedić u Mostaru 03. prosinca 2015. godine. Organizatori skupa su bili češko Sveučilište iz Praga (Faculty of Tropical AgriSciences Czech University of Life Sciences, Prague), zatim Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet iz Mostara, te Agromediteranski fakultet iz Mostara. Tijekom konferencije predstavljeno je 26 radova koji su obuhvatili šire agronomske i prehrambene aspekte mediteranske proizvodnje.

mostar31                             mostar2

Autori i naslov rada:

Goran ZDUNIĆ, Katarina HANČEVIĆ, Ana MUCALO, Tomislav RADIĆ, Irena BUDIĆ-LETO, Lukrecija BUTORAC, Marijo LEKO, Edi MALETIĆ: Genetic resources of wild and cultivated grapevines in Dalmatia: research and application


06. listopada 2015.

Posjet – stručno usavršavanje

Goran Zdunić je posjetio Julius Kuhn Institut, Geilweilerhof, Njemačka gdje je obavio stručno usavršavanje u trajanju četiri tjedna. Domaćin je bila Dr. Erika Maul. Kolega Goran se upoznao sa načinom proučavanje genetske varijabilnosti kultivirane i divlje loze. Upoznao se sa karakteristikama prirodne populacije divlje loze na Ketsch-u na rijeci Rajni blizu gradića Heidelberg.

Logo <span lang='de'>Julius Kühn-Institut</span>, Federal Research Centre for Cultivated Plants

DSCN6108_3

Julius Kuhn Institut, Geilweilerhof jedan je od vodećih istraživačkih instituta u svijetu koji se bavi oplemenjivanjem vinove loze.

IMG_5190_mala_rezolu


28. rujna 2015.

Predavanje na znanstveno-stručnom skupu

np_krka_strucni_skup_2

Goran Zdunić je održao usmeno izlaganje na znanstveno-stručnom skupu „VIZIJA I IZAZOVI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ“, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka”, Šibenik, Hrvatska.

Skup se održao u Šibeniku u hotelskom kampu Solaris u hotelu Ivan od 28. rujna do 03. listopada 2015. godine pod organizacijom Nacionalnog parka Krka. Ovo je treći znanstveno-stručni skup o Krki i njezinom okruženju u organizaciji JU “Nacionalni parka Krka”. Prezentirano je više od sto sedamdeset priopćenja. Skup je donio različite spoznaje o prirodnoj i kulturnoj baštini parka uključujući biljni, životinjski i okolišni aspekt. Program je bio raspoređen unutar četiri sekcije:

 • vrednovanje i zaštita biološke raznolikosti – istraživanje i monitoring
 • aktivna zaštita i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti
 • upravljanje i idrživi razvoj zaštićenih područja
 • trendovi za budućnost – partnerstva i projektne aktivnosti

Autori i naslov rada:

Zdunić G, Butorac L, Hančević K, Mucalo A, Radić T, Budić-Leto I, Šimon S, Jurković A. Inventarizacija bioraznolikosti divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris) i njene biljne zajednice uz obale rijeke Krke u Hrvatskoj. Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj / Marguš, Drago (ur.). Šibenik : Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2015. 37-37. ISBN 978-953-7406-38-7

 

Očuvanje prirodnih populacija divlje loze na izvornim staništima je od velike važnosti. Ovo je odmah prepoznato od strane Nacionalnog parka Krka koja podupire istraživanje u okviru projekta.


02. srpnja 2015.

Terenska ekspedicija

DSC_0265_2

Terenska ekspedicija započela uz obale rijeke Neretve.


Projekt počeo sa radom 1. srpnja 2015. godine

The project started on 1 July 2015.